Γυμνάσιο Βολιμών

"Η συμβολή του σχολείου στην διατήρηση του τοπικού χρώματος της περιοχής - παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον"
Περιβαλ/κή Εκπαίδευση
(συν. Παν/μίου Αιγαίου)

"τα γιοφύρια του Ιονίου"
Ολυμπιακή Παιδεία

Αγωγή Υγείας

 

«Ορεινή Ζάκυνθος- ένα κεφάλαιο αναξιοποίητο. Ο ρόλος του σχολείου στην αναβάθμιση και αξιοποίηση της περιοχής»
(συν. Παν/μίου Αιγαίου)

«Επαγγέλματα που χάνονται- σύγχρονα επαγγέλματα. Ήπιες μορφές ανάπτυξης»

"Promoting Multiculturalism through E-learning"


Comenius

«Ευαισθητοποίηση εκπ/κών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων»

Γυμνάσιο Βολιμών
Please select your language :
Choisissez votre langue :

 

 

καλώς ήλθατε

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Το σχολείο μας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού στην περιοχή Βολίμες, η οποία ανήκει στο Δήμο Ελατίων.
Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση 30 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη της Ζακύνθου.